Świat pędzi przed siebie co sił.                                             Nie próbuję go dogonić.                                                       Choć tak bardzo prowokuje...
Swym pięknem i przewrotną naturą,                                   tak bardzo inspiruje...
Nie próbuję go dogonić... lecz uszczknąć                              z niego choć kadr... 

                                                              W. M.